Podpora Jana Pirka

Paní Mgr. Kláru Sovovou znám již hezkou řádku let. I přesto se na každé naše další setkání vždy těším. Důvodem je i to, že na většinu tzv. celospolečenských témat, máme stejný názor a stejně tak je tomu i v otázkách životní filosofie.

Je vždy plná elánu a energie, ale nejen to, že má dobré nápady, ale má vůli a sílu je realizovat. Ať se setkání koná při nějaké společenské události v Praze či na hřebenech Krkonoš, vždy je to přínosné a milé. S jejím nápadem kandidovat do Senátu plně souhlasím, protože je to žena, která může vnést nové a rozumné názory do nyní rozbouřených vod naší politické scény. A co oceňuji zvláště je to, že skutečně kandiduje jako nezávislý kandidát a veškeré náklady na předvolební kampaň si platí sama a s pomocí svých přátel, z nichž nikdo není členem žádné politické strany ani hnutí. A to je zárukou, že nebude hlasovat ve smyslu stranických usnesení, ale může rozhodovat zdravým rozumem.

Jan Pirk