Děkovný list

V rámci obnovy varhan v kostele Sv. Mikuláše v Hajnici jsem adoptovala píšťalu D.