Debata kandidátů do Senátu PČR

Moderátorem debaty, která se bude konat 14.12. v 18 hod., bude pan Xaver Veselý a celá diskuze bude streamovaná na FB XTV.